Fisioteràpia

La fisioteràpia té com a objectiu preservar, restablir i argumentar el nivell de salut de les persones per millorar les seves condicions de vida servint-se de mitjans físics, exercici terapèutic, masoteràpia i electroteràpia.

Va dirigida a persones afectades per disfuncions psicofísiques o a les que desitgin mantenir-se en un nivell adequat de salut.

  • Ultrasò
  • Parafina
  • Cinesiteràpia
  • Mecanoteràpia
  • Electroteràpia
  • Magnetoteràpia
  • Electroestimulació
  • Rehabilitació funcional