Infermeria

Des de fa temps s’està buscant una definició d’infermeria que reculli amb fidelitat cada una de les tasques que realitza aquest col·lectiu de professionals.

Els infermers i les infermeres a més de curar, punxar i prendre la pressió, tenen cura del pacient escoltant-lo, aconsellant-lo i donant-li pautes per tal que mantingui una vida saludable.

  • Cures
  • Injectables
  • Tensió arterial